Customer Journey Map

De ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality (VR) kunnen grote gevolgen hebben voor de dagelijkse zorg die aan de revalidanten wordt verleend. De VR-omgeving kan de huidige therapie echter niet één op één vervangen. Door middel van een Customer Journey Map (CJM) is in kaart gebracht wat de inzet van handtherapie in VR zal betekenen voor zowel de revalidanten, de zorgprofessionals als de organisatie van het revalidatiecentrum. In deze CJM is te zien dat de VR-omgeving mogelijk eerder en ook op meerdere momenten aan de revalidanten aangeboden kan worden. Tevens dient de CJM ook als instrument voor de betrokken zorgprofessionals om inzichtelijk te krijgen op welke momenten de VR-omgeving mogelijk aangeboden kan worden. Hiermee wordt eenheid in het zorgproces nagestreefd, de therapie die de revalidant ontvangt is zorgprofessional onafhankelijk. Daarbij kunnen zorgprofessionals met elkaar in gesprek gaan over de therapie in VR-omgeving, op welk moment is een revalidant er klaar voor om deze therapie in VR te ontvangen, waar moet de thuissituatie aan voldoen om de therapie thuis te gaan uitvoeren?