Onderzoek

Met het prototype kunnen een aantal vraagstukken al deels onderzocht worden. Het opzetten van dit onderzoek, de uitvoering, analyse en disseminatie hiervan zullen in overleg met Vogellanden verder worden uitgewerkt. In eerste instantie zal hier onderzocht worden hoe patiënten het gebruik van de nieuwe interactiemethodes in een VR-omgeving ervaren. Wanneer studenten aan de slag gaan met het uitbreiden van de VR-omgeving kunnen nieuwe vraagstukken onderzocht worden. Hoe draagt het gebruik ervan bij aan het revalidatietraject? Blijven patiënten het gebruiken? Hoe kan er uiteindelijk voor gezorgd worden dat patiënten er ook thuis mee aan de slag kunnen en hoe dragen specifieke Gamification-elementen hieraan bij?

Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door de onderzoekers bij het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg in samenwerking met de overige partijen. Hierbij zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van kwantitatief onderzoek (e.g. usability testing, prototyping, A/B testing, observations) maar ook kwalitatief onderzoek (e.g. focus groups, user requirement analysis, interviews).