Virtual Reality for Rehabilitation

Frans Paalman

Met een focus op nieuwe technieken voor natuurlijke vormen van interactie in een virtual reality omgeving, toegepast binnen de revalidatiezorg, draait de kern van dit project om de vraag:

“Hoe kunnen nieuwe technieken een natuurlijke vorm van interactie faciliteren in een Virtual Reality (VR) omgeving en daarmee bestaande revalidatietrajecten optimaliseren, aanvullen of vervangen?”

In dit project willen we VR-omgevingen combineren met nieuwe sensoren en controllers als input om zo verschillende vormen van mens-machine interactie te kunnen ondersteunen. Deze VR-omgevingen voorzien we van Gamification-elementen, zodat er nieuwe trainingsmethoden ontstaan die kunnen worden toegepast en onderzocht. Het is dan ook de verwachting uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de combinatie van deze technieken bestaande revalidatietrajecten kunnen optimaliseren, aanvullen of vervangen. Aspecten die hierbij ook een rol spelen zijn het aantrekkelijker maken van het revalidatietraject, het verkorten van de totale doorlooptijd, het vergroten van het gebruikersgemak en het stimuleren van patiënten om ook thuis meer te oefenen. In eerste instantie zal dit vooral gaan om mensen die na een ongeluk tijdelijk verlamd zijn aan een arm of hand.