VR Consultatie

Het verplaatsen van therapie naar een thuissituatie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. VR kan de huidige therapie ook niet zomaar één op één vervangen. Eén van de uitdagingen is om een therapeut inzicht te geven in wat een revalidant voor oefeningen doet, en hoe deze gaan. Parallel aan VRHab wordt er daarom gekeken naar de mogelijkheden om een therapeut virtueel deel te laten nemen in een VR-oefensessie van de revalidant. Een therapeut kan zo van afstand zien wat voor progressie de revalidant maakt en hierbij directie geven zonder dat reizen noodzakelijk is. Het doel hiervan is om contact op afstand soepeler te laten verlopen dan nu gebeurt via bijvoorbeeld videochat op een tablet. Daarnaast kan de therapeut direct feedback geven op de oefeningen doordat deze, net zoals in het echt, rond de revalidant kan lopen.

Door middel van een virtuele avatar genaamd Lookie, op wiens gezicht een videobeeld van een therapeut kan verschijnen, kan de therapeut de virtuele wereld binnentreden. Het wordt hierdoor mogelijk voor de therapeut en de revalidant om te overleggen. Daarnaast kan de therapeut ook berichten versturen die de revalidant later terug kan lezen in de VR-omgeving. Zo zijn instructies niet alleen via email terug te lezen maar direct in de VR-omgeving te zien.