Winkelen in VR

In juli 2020 onderzocht een groep studenten de mogelijkheden van virtual reality (VR) voor andere vormen van therapie. Deze pilot gaf voldoende aanleiding om ook fysiotherapie verder in dit project te betrekken. Een groep Games Studio studenten heeft hiervoor een mooie basis neergezet waarmee zit/sta balans geoefend kan worden. 

Binnen deze opdracht werd door middel van virtual reality (VR) gewerkt aan virtuele omgevingen die revalidanten uitnodigen om te bewegen. Dit is voornamelijk gericht op het lopen en in balans blijven. Virtual reality is hier een unieke tool om functioneel te trainen, zowel zonder, als met ondersteuning van het Body Weight Support (BWS) systeem. Dit systeem is een harnas bevestigd aan het plafond dat een persoon kan ondersteunen bij het dragen van hun gewicht. Nu kan het functioneel trainen gecombineerd worden met een nieuwe (virtuele) omgeving.

De VR games zijn gericht op het meten van een bepaalde verrichting. Eén daarvan is het meten van reikwijdte (de nulmeting). Op deze manier kan de revalidant in een VR omgeving zien hoe ver hij of zij kan reiken. Op basis daarvan kunnen andere VR games de reikwijdte gaan trainen. Dit wordt ook wel het functioneel trainen genoemd. Na het functioneel trainen kan de revalidant terugkomen in de nulmeting om te kijken of de prestatie verbeterd is.

De virtuele supermarkt game is één van de onderdelen om functioneel te trainen. Voor de therapeut is het heel interessant hoe de revalidant zich voortbeweegt door de supermarkt. Hierdoor kan je ook zien hoe iemand precies staat en hoe hij of zij probeert te reiken. Daarbij bevindt de revalidant zich in een hele andere omgeving, waardoor hij of zij minder bewust bezig hoeft te zijn met de beweging op zichzelf.

Onderstaande video geeft een mooi beeld van de resultaten van deze opdracht.