Fysiotherapie in VR

Yvonne Janssen

Een van de doelen van het project Virtual Reality for Rehabilitation is om ook de mogelijkheden van VR voor andere vormen van therapie te onderzoeken. Samen met een fysiotherapeut keken studenten Games Programming naar een oplossing die patiënten helpt met (onder andere) een amputatie of dwarslaesie. Een belangrijk aspect van deze therapie is het trainen van loopvaardigheden terwijl patiënten stressfactoren en afleiders ervaren (bijvoorbeeld kruispunten, een plas op het trottoir of verkeerslichten). Het idee van de opdracht was om een spel / simulatie te maken om patiënten te helpen hun loopvaardigheid te trainen. Door dit in VR te doen kunnen specifieke situaties juist naar de patiënt gebracht worden, in plaats van de patiënt naar deze situaties te brengen.

Zo kunnen patiënten een straat oversteken met stoplichten of door een park lopen en hier een hotdog halen. Met het Body Weight Support (BWS) systeem dat Vogellanden sinds kort heeft kunnen patiënten extra ondersteund worden tijden het trainen van hun loopvaardigheden en staat veiligheid zo voorop. Het prototype laat de mogelijkheden zien die VR heeft voor fysiotherapie en wordt tijdens het vervolg van het project hier verder in meegenomen.

Onderstaande video geeft een mooi beeld van de VR-omgeving waarin verschillende oefeningen voor fysiotherapie zijn verwerkt.