Onderzoek naar spiegeltherapie in VR

In de periode van juni tot augustus begint het eerste wetenschappelijke onderzoek binnen het project Virtual Reality for Rehabilitation. Aan dit onderzoek zullen verscheidene gezonde proefpersonen deelnemen die de spiegeltherapie in VR-omgeving zullen testen. Het doel van het onderzoek is te onderzoeken of een spiegelopstelling in een virtual reality omgeving wel dezelfde ervaring geeft als de standaard spiegeltherapie opstelling. Deelnemer gebruiken twee verschillende opstellingen waarvan een met, en één zonder het gebruik van VR.