Samenwerking Vogellanden, V3RLabs en Windesheim

Begin 2019 ontwikkelden HBO-ICT studenten een prototype voor een VR-omgeving waar patiënten spiegeltherapie oefeningen kunnen doen. Het prototype werd door docenten, developers, en (psychomotorische) therapeuten enthousiast ontvangen. Zowel Vogellanden als V3RLabs willen dan ook graag met het project verder om te kijken hoe dit kan worden doorontwikkeld en kan worden uitgerold op grotere schaal. Daarnaast blijven ook een aantal grote vraagstukken liggen zoals hoe draagt het gebruik hiervan bij aan herstel/functioneren van de patiënt? Welke invloed heeft het gebruik op het revalidatietraject zelf?

Samen met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg hebben Vogellanden en V3RLabs een subsidieaanvraag ingediend bij TechForFuture. TechForFuture is een samenwerkingsverband tussen hogeschool Saxion en hogeschool Windesheim met als doel:

Samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creëren

De regeling biedt de mogelijkheid om voor langere tijd structureel met elkaar samen te werken. Studenten hebben hierbij een belangrijke rol en het verder uitwerken van het prototype wordt dan ook verankerd binnen het semester Game Studio van de opleiding HBO-ICT van hogeschool Windesheim. Parallel hieraan zal de komende twee jaar nieuwe iteraties van het prototype onderworpen worden aan verschillende onderzoeken door het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg om ook de toepasbaarheid hiervan te toetsen.

Voor de start van het nieuwe studiejaar kreeg het consortium te horen dat de subsidieaanvraag gehonoreerd werd en tijdens een feestelijke bijeenkomst werden alle documenten ondertekend en ging het project Virtual Reality for Rehabilitation van start.