Verpleegkunde bij VRHab

De ontwikkelingen binnen het project Virtual Reality for Rehabilitation volgen elkaar snel op. Hierdoor komen er telkens weer nieuwe vragen voorbij waar verschillende groepen studenten zich mee bezig houden. Zo richt bijvoorbeeld een groep studenten HBO Verpleegkunde zich op de onderzoeksvraag:

Hoe toepasbaar en veilig is VR voor revalidanten als vorm voor statische balanstherapie?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er drie deelvragen opgesteld. Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op de interesse in VR onder revalidanten met hersenletsel (CVA). Hierbij is gebruik gemaakt van een enquête. Daarnaast is er een literatuurreview uitgevoerd naar inclusie- en exclusiecriteria om de veiligheid bij het dragen van een VR bril te kunnen waarborgen. Naast het in kaart brengen van bepaalde criteria en de interesse is een studie opgezet om te bepalen in welke mate VR balans beïnvloedt. Eerst is er een opstelling ontwikkeld waarmee lichaamsbewegingen gemeten konden worden om balans te beoordelen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een Wii Balance Board waarmee center of pressure (COP) bepaald kan worden. Vervolgens werden gezonde deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan het experiment. Het experiment zelf is gebaseerd op vier oefeningen van de Berg Balance Scale (BBS) die in twee achtereenvolgende sessies werden afgenomen. Tijdens deze sessies werd een deelnemer verzocht om op de Wii Balance Board te stappen en de vier oefeningen uit te voeren. De twee sessies bestonden uit één sessie zonder VR bril en één sessie mét VR bril die in willekeurige volgorde werden afgenomen. Tijdens, en na, de sessies werd er een korte vragenlijst ingevuld over de balanservaringen van de deelnemer.

Uit het onderzoek zijn een aantal resultaten naar voren gekomen. Zo gaven vier van de zeven respondenten aan geïnteresseerd te zijn in VR. Daarnaast viel uit de resultaten van het literatuurreview op dat bepaalde exclusiecriteria vaker voorkomen zoals immobiliteit, epilepsie, slecht auditief/visueel vermogen, psychische of psychiatrische problemen, gevoeligheid flitslicht of beweging. Als laatste kwam uit het experimentele onderzoek naar voren dat het gebruik van VR invloed heeft op hoeveel iemand (onbewust) beweegt wanneer deelnemers 30 seconden moesten stilstaan. Dit was hoger in de sessies mét VR bril vergeleken met de sessies zonder VR bril. Dit laatste werd ook deels bevestigd door de deelnemers waarbij meer dan de helft verschil merkten in balans tussen de beide sessies. 

Hoewel uit de resultaten geen sterke conclusie valt te trekken of CVA patiënten geïnteresseerd zijn in het gebruik van VR geeft het al wel een indicatie. Verder kan wel gesteld worden dat in veel literatuurstudies CVA patiënten onder de exclusiecriteria komen te vallen en de vraag nog wel blijft of VR veilig toepasbaar is voor revalidanten met hersenletsel. Als laatst laat het experimentele onderzoek zien dat het gebruik van een VR bril invloed heeft op de beweegruimte. Of dit ook daadwerkelijk invloed heeft op balans zal in verder onderzoek moeten worden meegenomen.