Vervolg op Virtual Reality for Rehabilitation

In september 2021 was het TechForFuture-project Virtual Reality for Rehabilitation na een periode van 2 jaar afgelopen. Voor de betrokken partijen heeft het project niet alleen veel kennis en inzichten opgeleverd in de mogelijkheden van VR voor revalidatiezorg maar zorgde het ook voor een bredere acceptatie van VR. Binnen Vogellanden zijn meerdere therapeuten en artsen inmiddels betrokken bij verschillende VR-projecten en werkt V3RLabs aan een portaal waarin VR-toepassingen voor revalidatietrajecten en zorgpaden geïntegreerd en ondersteund kunnen worden zodat therapeuten inzicht krijgen in data die verzameld wordt vanuit de VR-headsets.

Tijdens het project werd veel samengewerkt met de opleiding HBO-ICT van hogeschool Windesheim en ruim 80 studenten werkten mee aan het realiseren en onderzoeken van verschillende aspecten van het project. Hoewel de opgeleverde prototypes door studenten niet direct in de praktijk kunnen worden ingezet is er door de betrokken partijen veel ervaring opgedaan over het ontwikkelproces van VR-applicaties voor de revalidatiezorg en zowel de mogelijkheden als beperkingen van bestaande VR-technologieën. Dat deze technologieën zich in een hoog tempo ontwikkelen is ook tijdens het project gebleken waardoor soms doelen en/of aannames moesten worden bijgesteld.

De impact die het project heeft gehad werd vooral duidelijk door zowel interne as externe aandacht. Het werd genomineerd voor de Computable Awards als beste ICT-onderwijsproject en stond op verschillende evenementen (e.g. HealthByTech, Isala artsenoverleg, High-Tech in de regio, TrendwatchVR). Ook werd onderzoek binnen het project gepresenteerd op verschillende (online) congressen (i.e. HealthByTech, VR4REHAB, Technologie en Zorg Festival) en er werd over geschreven in verschillende vakbladen (i.e. ZON magazine, Nederlands Tijdschrift voor HandTherapie).

Zowel V3RLabs als Vogellanden hebben aangegeven graag een vervolg te willen geven aan het project om nieuwe, belangrijke vraagstukken te onderzoeken. Het project Virtual Reality for Rehabilitation maakte eind 2021 dan ook een doorstart met een nieuwe subsidie vanuit TechForFuture.

In dit vervolgproject ligt de focus vooral op het breder kunnen inzetten van VR binnen de revalidatie en welke mogelijkheden VR hier biedt.